Tin Giáo xứ

Caritas Hà Nội - Những hoạt động trong tháng Thánh Tâm 2019...
số chương trình cũng như các dự án đang đến hồi kết, nên Cha Bruno đã tiếp tục đồng hành cùng Caritas đến hết tháng 6 năm 2019 với các sự kiện: Dành cho thiếu nhi ngày 01/6 và trao tặng xe đạp; trao tặng nhà tình thương, tiếp nhận các hội viên Caritas tại nhiều giáo xứ; hoàn tất đường Bê tông và Đường ống dẫn nước, thăm hỏi bà con dân tộc Mường...
Hoạt Động Bác Ái...
Thông báo: Phẫu thuật mắt thay Thủy tinh thể miễn phí tháng 10-2019   THÔNG BÁO V/v : Phẫu thuật mắt thay Thủy tinh thể miễn phí Kính thưa : Quý Cha,                     quý Ban điều hành Caritas giáo xứ và Anh Chị Em. Vào đầu tháng 10 năm 2019, Văn phòng...