Đóng góp xây dựng nhà thờ


Sau hơn 4 năm xây dựng, công trình đang thì công phần Đáy, sau đó chuyển sang làm trong lòng nhà thờ. Công trình được sự đóng góp nhiệt tình từ Quý cụ ông bà, các vị Ân nhân - Thân nhân.

Giáo xứ chúng con xin Quý Cha, quý vị tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ để Giáo xứ chúng con sớm hoàn thành ngôi Thánh đường,