Giáo xứ Trung Đồng - Mừng Kính Thánh Giuse - Bổn mạng Ca đoàn Thánh Giuse


Vào lúc 19 giờ, ngày 19/03/2020 tại Giáo xứ Trung Đồng long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính thánh Giuse, bổn mạng Ca đoàn Thánh Giuse Giáo xứ và những người chọn thánh Giuse làm bổn mạng.
Trong Thánh lễ có sự hiện diện của Cha Chánh xứ Đaminh, Cha phụ tá Phêrô (chủ tế) và cha quê hương Đaminh Nguyễn Trung Lương.
Trong bài giảng cha quê hương có chia sẻ về mẫu gương Thánh Giuse và có tâm tình chia sẻ với Ban ca đoàn Thánh Giuse trong ngày bổn mạng này.

Sau đây là một số hình ảnh trong Thánh lễ:
Nguồn: http://giaoxutrungdong.org/giao-xu-trung-dong-mung-kinh-thanh-giuse-bon-mang-ca-doan-thanh-giuse