Giáp Cửu Giáo xứ Trung Đồng mừng kính Thánh Phanxicô Tế Bổn Mạng.


Cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa, Giáo Giáp Cửu có mua được Tòa vàng mới phục vụ trong các Thánh Lễ lớn. Xin quý vị cầu nguyện cho Giáo Giáp Cửu nói riêng và Giáo xứ nói chung được Bình An trong Chúa và mẹ Maria.