Liên hệ - Giáo xứ Trung Đồng I Giáo phận Thái Bình

Số điện thoại: 0977.612.312

Địa chỉ:

Giáo xứ Trung Đồng

Địa chỉ: Thôn Ái Quốc, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: Cha xứ: 0904.01.02.63 - Ban Truyền Thông: 0977.612.312 - Email: info@giaoxutrungdong.org

Họ và tên: *

Địa chỉ email: *

Số điện thoại: *

Nội dung liên hệ: *